Általános Szerződési Feltételek

 

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló (fogyasztó) a www.fallost.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában érhető el. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

 

Üzemeltető adatai

 

 • Cégnév: ebusiness Experts Kft.
 • Székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 85. (Nem visszaküldési cím)
 • Termék visszaküldési cím: 4220 Hajdúböszörmény, Hunyadi János Krt. 60-62
 • Adószám: 25908510241
 • Cégjegyzék szám: 01 09 295679
 • Szerződés nyelve: magyar
 • Elektronikus elérhetőség: hello@fallost.hu

 

Megvásárolható termékek/szolgáltatások köre

 

A weboldalon/webáruházban lehetőség van Fallost ajándékkártya vásárlására, online játék foglalásra a Fallost szabadulószobába, valamint különböző kellékek, tárgyak és egyedi termékek – pólók, szalagok – megrendelésére.

 

A Fallost szabadulószobára vonatkozó szerződési feltételek

 

1. Időpontfoglalás menete

 

 • Időpontot kizárólag online, a https://fallost.hu/idopontfoglalas weboldalon van lehetősége kezdeményezni. A foglalási naptárban ki tudja választani az Önnek megfelelő napot, valamint idősávot.
 • Az idősávra kattintva megjelenik egy űrlap, aminek kitöltése után lefoglalhatja játékát.
 • Kiválaszthatja az ideális fizetési módot, a sikeres foglalásról/fizetésről pedig e-mail értesítést küldünk Önnek.

 

2. Fizetési lehetőségek

 

 • Készpénzben a helyszínen
 • Online bankkártyás fizetés – SimplePay
 • Ajándékkártyával

 

3. Lemondási feltételek, szabályok

 

 • A lefoglalt játék lemondására kizárólag e-mailben (hello@fallost.hu), vagy a chat felületen keresztül van lehetőség.
 • A játék kezdetét megelőző 24 órán belüli lemondás esetén a foglalás teljes értéke kiszámlázásra kerül, illetve visszatérítés nem jár.
 • A játék kezdetét megelőző 24 óra és 48 óra közötti időtartamon belüli lemondás esetén a játék értékének 50% kerül kiszámlázásra, online bankkártyás fizetés esetén pedig a fizetett összeg 50%-a utalható vissza a felhasználónak.
 • A játék kezdetét megelőző 48 órán túli lemondás esetén kötbért nem számolunk fel, online bankkártyás fizetés esetén a befizetett összeg 100%-a visszautalásra kerül.

 

4. Élőszereplős produkcióra vonatkozó szabályok

 

 • Élőszereplős produkció igénylésére legkésőbb a lefoglalt időpont előtt 48 órával van lehetőség, hiszen a szereplő jelenlétét csak így tudjuk biztosítani.
 • Ilyen esetben 100% előleg kifizetésére van szükség, helyszíni fizetésre nincs lehetőség.
 • Külsős szereplő bevonás nem megengedett.
 • A játék lemondására a 3. pontban (Lemondási feltételek, szabályok) meghatározott időintervallumok a mérvadók.

 

5. Alkoholos befolyásoltságra vonatkozó szabályok

 

 • Alkoholos állapotban, – amennyiben a játékos rongálást követ el – a játékot a játékmester félbeszakítja, és kárfelmérés után a megbecsült kár értéket a helyszínen kifizetteti, vagy jogi útra tereli annak behajtását.
 • Alkoholos befolyásoltság alatt –  amennyiben a szoba tisztaságának megóvása nem sikerül – annak tisztítási-és fertőtlenítési díja helyiségenkét 50.000 Ft.
 • Ha a rongálás, vagy egyéb kártétel nem szándékosan történt, a kártérítés megfizetése a játékmester egyéni elbírálása alapján történik.

 

6. Felelősségvállalás

 

 • A Fallost szabadulószobát minden játékos kizárólag saját felelősségére használja.
 • A szoba területén történt balesetekért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

 

7. Étel-és italfogyasztásra vonatkozó szabályok

 

 • A szabadulószoba területére semmilyen ételt/italt nem lehet bevinni.
 • Helyszíni fogyasztásra és vásárlásra nincs lehetőség.

 

8. Állatok behozatalára vonatkozó  szabályok

 

 • A szabadulószoba területére semmilyen kutya, macska, vagy más háziállat nem vihető be.
 • Ez alól kivételt képeznek a vakvezető kutyák.

 

9. Akadálymentesítés

 

 • A szabadulószoba sajnos nem akadálymentesített, az emeletre nem vezet lift, kizárólag lépcső.

 

10. Korhatárra vonatkozó szabályok

 

 • Tematikájából adódóan a Fallost szabadulószobát 18 éven felüli személyek vehetik igénybe.
 • 18 éven aluli személyek abban az esetben vehetnek részt a játékban, ha letöltik a Beleegyező Nyilatkozatot, amit kitölt és aláír egy szülő, a nyilatkozatot pedig a játékos átadja a játékmesternek.

 

11. A Fallost ajándékkártyára vonatkozó szabályok

 

 • Ajándékkártya rendelésére kizárólag a https://fallost.hu/ajandekkartya weboldalon van lehetőség, melyet online bankkártyás úton lehet kifizetni.
 • Az ajándékkártya átvételére kizárólag e-mailben van lehetőség, a kártya nyomtatását nem tudjuk vállalni.
 • Az ajándékkártya a kiállítástól számított egy éven belül felhasználható, foglalásnál a kártyán található kódot kell megadni.

 

A Fallost webáruházára vonatkozó szerződési feltételek

 

1. Fizetési lehetőségek

 

 • Online bankkártyás fizetés – SimplePay.
 • Előre utalás – a visszaigazoló e-mailben feltüntetett bankszámlaszámra.
 • Készpénzes fizetés – kizárólag személyes átvételnél, egyedi termékekre nem vonatkozik.
 • Bankkártyás fizetés – kizárólag személyes átvételnél, egyedi termékekre nem vonatkozik.

 

2. Szállítási/átvételi lehetőségek, díjak

 

 • Házhozszállítás GLS Futárszolgálattal: 1890 Ft
 • Kiszállítás GLS Csomagpontra: 1490 Ft
 • Személyes átvétel Budapesten, a Fallost szabadulószobában: 0 Ft, a személyes átvételre csak előre egyeztetett időpontban van lehetőség.

 

3. Szállítási határidők

 

 • Készleten lévő termékek: 2-3 munkanap.
 • Egyedi termékek: a gyártási idő függvénye, egyeztetni szükséges róla.

 

4. Egyedi termékekre vonatkozó szabályok

 

 • Egyedi termékek esetében kizárólag előre utalásra vagy online bankkártyás fizetésre van lehetőség, személyes átvételnél sem lehet a helyszínen fizetni.
 • Egyedi termékek esetén a 14 napon belüli elállási jognak nincs helye.
 • Egyedi termékek rendelésénél a feltöltött mintákból lehetséges választani, ugyanakkor e-mailben is fordulhat hozzánk különböző igényeivel.

 

5. Kommunikációra vonatkozó szabályok

 

 • Foglalással és vásárlással kapcsolatos észrevételeit, kérdéseit, kéréseit kizárólag e-mailben és a chat felületen áll módunkban megválaszolni. Telefonos egyeztetésre nincs lehetőség.

 

6. Elállás jogának gyakorlására vonatkozó szabályok – nem egyedi termékek esetében

 

 • A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak. A fogyasztó a megrendelt (nem egyedi) termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású, érintetlen terméket. Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt az üzemeltetővel egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben). Az üzemeltető az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a fogyasztó felé. A fogyasztó elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül az üzemeltetőnek visszaküldeni. A visszaküldés költsége a fogyasztót terheli.
 • Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles az üzemeltető a fogyasztónak az általa kifizetett áru összértékét (a közvetített szolgáltatás - szállítás - díját nem) visszatéríteni. A szolgáltatónak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kapta, vagy amíg a fogyasztó hitelt érdemlő igazolását a termék visszaküldéséről nem kapta meg. A két időpont közötti eltérés esetén az üzemeltető a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye.
 • A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása melyet adminisztrálunk. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség.

 

7. Kellékszavatosság

 

 • A szolgáltatott termék hibája esetén az üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igény érvényesítésének van helye a Ptk. 6:159-167 :§ i szerint.
 • Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint
 • a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 • b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
 • A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.
 • A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
 • A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni.
 • Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.
 • A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.
 • A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.
 • Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.
 • Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.
 • A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.
 • A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.

 

 

8. Termékszavatosság

 

 • Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 • Ezen alcím alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.
 • A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
 • a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 • b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 • c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
 • Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.
 • A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
 • A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

 

9. Panaszkezelés

 

 • Az üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, az üzemeltető adati között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni.
 • Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell hogy adjon. Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia.
 • Az üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.
Link